portfolio / kresbomalba / plátna - canvas / Darth Vader astmatik

akryl a tuš 40x40
Darth Vader astmatik