portfolio / kresbomalba / plátna - canvas / Hladový C-3PO

akryl a tuš 40x40
Hladový C-3PO