portfolio / Komiks / komiksy / 1 strana komiksu proti smlouvě TTIP

na zadaný scénář děláno pro Iuridicum Remedium
1 strana komiksu proti smlouvě TTIP