portfolio / Komiks / komiksy / 2 strana komiksu proti smlouvě TTIP

na zadaný scénář děláno pro Iuridicum Remedium
2 strana komiksu proti smlouvě TTIP