ilustrace do kulturního magazínu, která se později reinkarnovala v měsíčník Artikl